fredag 26. april 2013

Korpsfaktaopplysning - del 1.

I tillegg til myter rundt korps som må avlives, så finnes det en del faktaopplysninger som også fortjener å få litt oppmerksomhet. Dagens fakta handler om at barn som driver med musikk blir smartere!

Det er flere mekanismer som gjør dette. Det viser seg at å drive aktivt med musikk bedrer hukommelsen. Musikklæring består mye av terping, og det gjør oss generelt flinkere til å huske ting og bedrer dermed hukommelsen på flere områder. Det å lære noter og omsette dette til musikk sammenlignes med det å lære et nytt språk. I tillegg er den kreative delen av hjernen som er i bruk ved musikkutøving, den samme som tar seg av matematiske problemer. Man ser altså at det særlig er matteferdigheter som øker når man samtidig utøver musikk. Her kan du lese en artikkel som handler om dette.

Å drive med musikk utvikler hjernen, og som jeg skrev i et tidligere innlegg, så tror jeg at alt man putter inn i hjernen av viten gjør oss smartere. Det samme gjelder det som får oss til å bruke hjernen. Her er både kryssord, sudoku og altså musikk med på å hjelpe til med å holde hjernen skarp og klar.

Så kommer junior med ønske om å begynne i korpset: tenk litt på det! Kanskje vil et aktivt korpsliv synes på avgangsvitnemålet både på videregående skole og høyskole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nå trenger dere ikke å være bruker for å kommentere, hyggelig hvis noen har kommentarer!