mandag 29. april 2013

Korpsfaktaopplysning - del 2.


Korps er en aktivitet du kan ha glede av hele livet. Jeg var jo tidligere inne på den positive, mentale effekten av å drive med musikk, men det å være med i korps har også praktiske sider som er positive. Veldig ofte blir korps og idrett satt opp mot hverandre, og jeg har opplevd folk som har sagt til meg at mine barn heller burde begynne med en lagidrett i stedet for å spille i korps. Dette fordi at lagsport angivelig gir en unik opplevelse av samarbeid og glede ved å gjøre noe sammen med andre.

Ved å spille i korps vil jeg virkelig påstå at man får bare de positive opplevelsene av å spille på lag med andre. I korpset er alle viktige og de forskjellige instrumentene er avhengig av hverandre. Det sies til stadighet at i korpset finnes ingen reservebenk, og det stemmer. Det har ganske nylig vært litt fokus på taperfølelsen som de som stadig blir sittende på benken får, og vi  har fått høre om barn som går gråtende hjem fra  kamper fordi de ikke fikk spille i dag heller. I korpset er det ingen kniving om et begrenset antall plasser, alle kan være med. Faktisk er det heller sånn at jo flere vi er desto bedre er det.

Å ha korpsbakgrunn kan også være en måte å komme raskt i kontakt med mennesker på et nytt sted. Kommer du flyttende til et nytt sted med bakgrunn fra for eksempel håndball, så må man ofte spille seg inn på et nytt lag. Kommer du derimot tuslende på en korpsøvelse på et nytt sted med en baryton i handa, så blir folk overlykkelige og du får plass i barytonrekka med en gang. Korpsbakgrunnen blir da et springbrett for å bli kjent med mange nye mennesker fort.

Så kommer junior med ønske om å begynne i korpset: tenk på det som en investering i hans eller hennes framtid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Nå trenger dere ikke å være bruker for å kommentere, hyggelig hvis noen har kommentarer!